De afgelopen weken was het geluid van de kettingzaag goed te horen in het dorp. Op allerlei plaatsen werd er gewerkt aan groot onderhoud van de bomen.

Maar op zaterdag 12 december klonk er wel heel veel geraas bij de molen. De zaagploeg van het dorp was daar aan het werk om het molenbiotoop te verbeteren.

wat extra trekkracht om de zwaar beladen aanhanger uit de prut te trekken

Al jaren hebben de molenaars last van de steeds hoger wordende bomen rondom de molen. Die zetten de molen in de luwte en dat is nu juist niet de bedoeling. De molen draait op de wind en is gebaat bij vrij spel van de wind.

de zuidwestenwind heeft weer vrije toegang naar de molen

Het doel is om alle boomvormers weg te halen uit de randbegroeiing bij de tennisbaan aan de kant van de molen. Alleen de struiken blijven staan, al zal het er wel wat kaler uitzien. Een groot deel van de bomen is er al uitgezaagd, de rest is volgend jaar aan de beurt.

Het hout wordt verkocht en de opbrengst gaat naar de Dorpscoöperatie.

Begin volgend jaar zal ook het bosperceel van Het Drents Landschap aan de overkant van de Van Veelenweg onder handen worden genomen. Dan heeft de molen weer meer profijt van de noordwestenwind.