Afgelopen jaar liet de gemeente vooronderzoek doen naar het bouwen van zulke huizen aan de Schreierswijk in Gasselternijveen. Nu blijkt dat er ‘geen overwegende belemmeringen zijn’ voor de proef om hier huizen neer te zetten. Het gemeentebestuur wil maximaal zes tiny houses op de locatie toestaan.

Zulke kleine huizen zijn nieuw voor Aa en Hunze. Dorpscoöperatie De Brug uit Gasselternijveen diende in 2021 een plan in voor dergelijke woningen. Ook in andere dorpen zou men de tiny houses wel zien zitten.

In oktober 2023 kunnen de eerste liefhebbers in de woningen trekken. Eerst wil de gemeente nog met omwonenden om tafel om te zien of er ideeën of bezwaren zijn. De proef kost de gemeente 35.000 euro. Dat geld moet terugverdiend worden met erfpacht als de woninkjes bewoond zijn.

Deze ‘kleinschalige vernieuwende wooninitiatieven’ zijn onderdeel van het gemeentelijke woonbeleid, omdat ze tegemoetkomen aan de woonbehoefte van starters zonder het landschap veel aan te tasten.

Een tiny house is geen synoniem voor een klein huis. Alleen een huisje dat aan bepaalde voorwaarden voldoet mag een tiny house heten. Zo mag het vloeroppervlak maximaal 50 vierkante meter zijn. Een tiny house is een volwaardige en vrijstaande woning waarbij de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk is. Een tiny house is niet bedoeld als recreatiewoning, maar moet permanent bewoond worden.