Ik ben Wilna Kloeze. Oorspronkelijk kom ik uit Assen maar ik woon al weer heel wat jaren in Gasselternijveen. Ik ben getrouwd en we hebben twee dochters. Verder hebben wij nog twee katten, Yoshi en Dobbie. Gastouder Wilna Kloeze biedt kleinschalige kinderopvang in Gasselternijveen. Ik ben inmiddels 10 jaar gastouder en heb in 2010 de opleiding voor Gastouder met succes afgerond.
Kinderen van nul tot twaalf jaar worden opgevangen in een warme, huiselijke sfeer waarin ze zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien. Er wordt naar gestreefd de opvang zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij thuis.
Doordat de opvang plaats vindt in mijn eigen huis draaien de gastkinderen mee in mijn gezin. Ik zie dit als grote meerwaarde voor ons dagelijks leven en ik vind het belangrijk om kinderen een gezellige en warme opvangplek te bieden. Gastouderopvang Wilna Kloeze moet voor kinderen een echt ‘thuis’ zijn…
Neem voor meer informatie over de kinderopvang ook eens een kijkje op:

http://www.gastouder-wilna.kloeze.eu/index.php/homepage