Net as veurig jaor kan de streektaolstried, die op 21 jannewaori 2022 holden zul worden in
Gasselternijveen (Nieveen,) niet deurgaon.
Streektaolambassadeur Jan Hartlief en zien vrijwilligers van het Huus van de Taol in Aa en Hunze,
duurt vanwege de neie coronavariant de streektaolstried niet te holden.
De vrijwilligersclub waacht vanzölfsprekend de maotregels die maokt bint en wordt aof, maor as het
even an kan wilt ze de stried toch in het neie jaor preberen deur te laoten gaon.
Hierveur bint dree meugelijke daotums prikt. Twee in de Meertmaond-Streektaolmaond:
vrijdag 11 en vrijdag 25 meert. Een darde oetwiekdaotum is: vrijdag 8 april.
Bij negatieve ontwikkelings vindt de streektaolstried plaots in 2023.
Teams die zuch al anmeld hebt wordt hierover tiedig informeerd.
De streektaolvrijwilligers vindt het netuurlijk zunde dat de Drèentse ‘pubquiz’ gien deurgang kan
vinden. Zij hebt net as aandere clubs te maoken met het virus: ’een tegenstander’ waow momenteel
niet umhen kunt.