Beste inwoners,

Hierbij willen we jullie allemaal uitnodigen om straks in de december maand weer samen met ons en met elkaar Gasselternijveen weer in kerstsfeer te brengen.

Het lijkt ons leuk om na een onderbreking van een jaar vanwege de energiecrisis opnieuw gezamenlijk de straten en tuinen weer te verlichten en te versieren.

Even weer een terugblik:

De Dorpscoöperatie stelt net als de vorige keer weer prijzen beschikbaar voor de mooist verlichte straat en de mooist versierde tuin. Voor de keuring zullen we deskundige jury installeren.

We stellen voor om deze kerstsfeeractie te houden van woensdag 6 december t/m woensdag 27 december a.s.

Opgave, namens de straat of wijk of individueel (tuin), kan bij het Dorpsloket: 06-28359841 / info@dorpscoopdebrug.nl

Laten we proberen er weer met ons allen een heel gezellig en geslaagde actie van te maken!

Met vriendelijke groet,

Dorpcoöperatie de Brug