Op de laatste bijeenkomst van Vrouwen van Nu is er wederom een jubilaris gehuldigd.

Mevr. Ans Haverink is 50 jaar lid, ooit begonnen bij de Plattelandsvrouwen.