In oktober 2020 bestond Vrouwen van Nu Nederland 90 jaar. Op 6 mei 2021, was het precies 90 jaar geleden dat in “’t Wapen van Drenthe” in Assen de “Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen Drenthe” werd opgericht.

In een aantal stappen is de naam veranderd in “Vrouwen van Nu Drenthe”.

In de provincie zijn plaatselijk veel afdelingen opgericht. Ook in Gasselternijveen kwam een afdeling.

Zowel landelijk als provinciaal zal er aandacht besteed worden aan het 90 jarig jubileum. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kon het Landelijk Jubileumfeest vorig jaar niet doorgaan en zal het dit najaar gevierd worden. Ook het Provinciaal Bestuur kon in mei het jubileum niet vieren en heeft óók de feestelijke activiteiten moeten verplaatsen.

Vrouwen van Nu Gasselternijveen is een kleine afdeling. Van september t/m april hebben we iedere 2e maandag van de maand een bijeenkomst in De Spil. Op deze avonden, waarbij gezelligheid en elkaar ontmoeten voorop staat, organiseren we lezingen maar ook b.v. gezellige muzikale avonden. Ook staan fietstochten, excursies en o.a. workshops buiten deze avonden op het programma.

Het Bestuur organiseert op 26 augustus a.s. een gezellige verrassingsdag voor haar leden om stil te staan bij het 90 jarig jubileum. We hopen natuurlijk dat er veel leden meegaan.

Ook zal er in september het jubileum gevierd worden met een feestelijke avond.

De voorschriften rondom corona worden door ons steeds in acht genomen en dat betekende dat onze programma’s voor 2020 en 2021 tot nu toe niet helemaal konden worden uitgevoerd. We hopen dan ook, dat we het komend seizoen het volledige programma zoals het gepland staat kunnen uitvoeren.

De afdeling Gasselternijveen telt 47 leden en nieuwe leden zijn van harte welkom. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Liesbeth Sandberg, secretaris, 0599-512886.