Pin automaat Geldmaat op de hoek van Ceresstraat-Schoenerstraat

Openbare laadpaal

Glas- en kledingcontainer


In de centrale hal van de SPIL worden materialen ingezameld voor goede doelen. Ook is er een ruilvitrine voor goederen en boeken.


Plastic doppen

Met het sparen van de plastic doppen kunt u geld inzamelen voor KNGF Geleidehonden. Aangezien zowel het inzamelen, sorteren als het transport door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele opbrengst ten goede aan de opleiding van onze geleidehonden. Alle plastic doppen en deksels mogen ingezameld worden.


Kroondoppen voor diabetes

De doppen worden gerecycled in een fabriek in Leeuwarden waar een mooie prijs per kilo wordt betaald: hoe meer doppen, hoe groter het bedrag dat het Diabetes Fonds ontvangt voor wetenschappelijk onderzoek.


Batterijen voor de scholen

Voor de school is het dubbel winst: ze zorgen voor een beter milieu én ze sparen. Dat zit zo: voor elke kilo aan lege batterijen ontvangt de school een spaarpunt. En met die spaarpunten kunnen ze schoolspullen bestellen. Denk aan een springtouw, step of computerspellen. Of een donatie aan een goed doel.


De SPIL, menstruatie uitgiftepunt

In de centrale hal van de SPIL is een uitgiftepunt voor gratis maandverband en tampons. De spullen liggen in de folderkast. Ze mogen discreet worden meegenomen. Het is een initiatief van het nationaal Armoedefonds. Maak mensen die tot de doelgroep behoren erop attent.

De 16-jarige Emily staat op het punt om te vertrekken naar haar beste vriendin wanneer zij er achter komt dat ze ongesteld is en er geen tampons of maandverband meer in huis zijn. Haar moeder kan dit niet betalen en dit zorgt voor de nodige spanningen binnen het gezin.

Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen is er thuis soms geen geld voor maandverband of tampons. Zij moeten dan wc- papier gebruiken of kiezen er noodgedwongen voor om thuis te blijven van werk, vrienden of school met alle gevolgen van dien.

Het Armoedefonds schrijft: “Het mag in Nederland niet zo zijn dat je door menstruatiearmoede bijvoorbeeld niet naar school kunt en daardoor een les, proefwerk of examen mist en daardoor achterstand oploopt. We zien dat dames wegblijven, omdat ze geen producten kunnen kopen. We zien dat er ouders zijn die echt de keuze moeten maken of ze groente kopen voor het gezin, of maandverband voor twee of drie dochters. Dat wil je gewoon niet.”

Menstruatieproducten moeten voor iedere vrouw beschikbaar zijn die het nodig heeft. Het Armoedefonds stelt daarom gratis menstruatieproducten beschikbaar via lokale hulporganisaties en andere laagdrempelige locaties. We willen vrouwen zelf de keus bieden om een product uit te kiezen dat bij hen past en dat zij comfortabel vinden.

In de SPIL kunnen meisjes en vrouwen die niet voldoende geld hebben voor de aanschaf van maandverband of tampons gratis producten afhalen. De menstruatieproducten liggen in de folderkast in de hoofdingang. Niemand hoeft te weten dat je spullen nodig bent. Je hoeft je niet te schamen. Even binnenlopen en discreet je spullen pakken die je nodig hebt.

Ga niet hamsteren, maar neem alleen mee wat je nodig denkt te hebben. Namens het Armoedefonds mogen wij dit blijven aanvullen. Het fonds bindt de strijd aan met deze menstruatie-armoede door gratis producten beschikbaar te stellen. MFC de SPIL is uitgiftepunt met de beheerder als aanspreekpunt.

Stop menstruatiearmoede in Nederland! Om duizenden meisjes en vrouwen te helpen is geld nodig. Voor 5 euro kunnen wij al 5 pakjes maandverband kopen. 

Producten doneren?
Dat kan! Ben je een inzamelingsactie gestart of heb je zelf nog wat producten staan die je niet meer gebruikt? Is het doosje stuk maar zijn de maandverbandjes en de tampons nog netjes dicht verpakt? Je mag de producten sturen naar: 
Stichting Armoedefonds
Antwoordnummer 10075
5240 VB Rosmalen

of inleveren in MFC de SPIL