Zaterdag10 december stond in het teken van de Voedselbankactie bij de Dagwinkel. Met een achttal vrijwilligers van de VV GNV hebben we van 10:00 uur tot 15:00 uur klanten benaderd of ze iets willen of kunnen doneren voor de Voedselbank.

Gasselternijveen heeft zich van zijn beste kant laten zien! 

Al met al hebben ze voor € 1055 aan producten gedoneerd. Daarbij konden we bij Bakker Timmer nog 4 kratten brood ophalen.

Een super geslaagde dag.

Vrijwilligers bedankt, maar vooral inwoners van Gasselternijveen bedankt voor jullie donaties!