Beste inwoners,

In de onlangs huis-aan-huis verspreide flyer over het feestprogramma

t.g.v. het 10-jarig jubileum van MFC de Spil, is een storende fout geslopen.

Het juiste mailadres voor de aanmelding is: info@dorpscoopdebrug.nl

Er is zijn nog plaatsen vrij voor de pubquiz en de termijn voor het aanmelden

wordt verlengd t/m woensdag 22 mei a.s.

Het afhalen van de entreekaartjes voor het feest komt te vervallen !

U kunt ’s avonds bij binnenkomst bij de entree uw naam doorgeven

Bestuur MFC de Spil