Trek in pannenkoeken? De traditie wordt voortgezet: iedereen is welkom op maandag 24 februari om pannenkoeken te komen eten.

Pannenkoekendag heeft oude papieren. Al eeuwen gaat het vooraf aan de tijd van het vasten. Vroeger bestond de voorraadkast en koelkast vooral uit boter, melk, eieren, meel en suiker. En hier kun je perfect pannenkoeken van maken. Deze werden dan ook rijkelijk gegeten voordat de strenge vastenperiode er aan kwam.

Ook dit jaar staat er een collectebus. De opbrengst gaat naar Stichting MAX Maakt Mogelijk. De stichting ondersteunt projecten om de leefomstandigheden van met name ouderen substantieel te verbeteren. De stichting kijkt niet alleen naar de leefsituatie van kwetsbare ouderen in Nederland, maar heeft met name aandacht voor de mensonwaardige leefomstandigheden van hulpbehoevende, vaak chronische zieke ouderen in straatarme landen aan de randen van Europa en daarbuiten; ongeacht etnische afkomst, religie of politieke overtuiging.

Dus tot maandag 24 februari tussen 17.30 en 19.00 uur in de leerkamer van de PKN kerk. Opgave is niet nodig.