Vanaf 1 april wordt op het parkeerterrein bij het Gasselterveld betaald parkeren ingevoerd. Het betaald parkeren geldt tot 1 oktober 2022. Het invoeren van betaald parkeren is onderdeel van de ontwikkelingsvisie Gasselterveld.

Voor de drukke zomerse dagen zijn in 2021 in dit kader ook fietsenstallingen en (tijdelijke) toiletunits geplaatst, is er extra toezicht en betere informatievoorziening en werden parkeerverboden op de toegangswegen ingevoerd.

Recreanten betalen tussen april en oktober 2 euro per uur tot maximaal 12 euro per 24 uur voor het parkeren tijdens het hoogseizoen. Bezoekers rekenen per minuut af. Een dagkaart kost 6 euro en deze
kunnen bezoekers vooraf reserveren via www.hetgasselterveld.nl. Betalen kan via de website met iDeal of ter plekke met een bankpas.

Bezoekers hebben van 6.00 uur tot 20.00 uur toegang tot het parkeerterrein. Uitrijden kan altijd, maar het gebied rond het Gasselterveld is na zonsondergang niet meer toegankelijk. Er wordt met camera’s toezicht gehouden op het parkeerterrein. Betaald parkeren geldt van 1 april tot 1 oktober: In het laagseizoen blijft parkeren dus gratis.

Grotere parkeercapaciteit
Het parkeerterrein bij het Gasselterveld biedt ruimte aan ongeveer 1.000 auto’s en het overloopterrein (dat kan worden gebruikt tijdens extra drukke dagen) nog eens aan 800 auto’s. Op drukke dagen zorgen verkeersregelaars er bovendien voor dat er zo efficiënt mogelijk wordt geparkeerd. Omwonenden wordt verzocht om zoveel mogelijk op de fiets te komen in plaats van met de auto. In de bermen langs de toegangswegen geldt een parkeerverbod. Hierbij is een wegsleepregeling van kracht.

Als alle beschikbare parkeerplaatsen vol zijn dan sluit de gemeente de toegangswegen af. Zo blijven deze toegankelijk voor de hulpdiensten. Op dat moment zal dat worden gemeld op de website www.hetgasselterveld.nl en de bijbehorende social media. Een alternatieve zwemplek is dan te vinden op www.zwemwater.nl.

Ontwikkelingsvisie Gasselterveld
De ontwikkelingen in het Gasselterveld vinden hun basis in de door gemeente Aa en Hunze, provincie Drenthe en Staatsbosbeheer gezamenlijk opgestelde Ontwikkelingsvisie Gasselterveld. De visie richt zich op de lange termijn. De eerste maatregelen zijn in 2021 uitgevoerd, waaronder aanpassing van de verkeerssituatie en voorzieningen bij de zwemplas. In de uitvoering trekken gemeente, provincie en Staatsbosbeheer gezamenlijk op. Het is de ambitie van de betrokken partijen om de recreatieve exploitatie van de zwemplas te versterken en de basisontsluiting voor zowel verblijfs- als dagrecreatie en de hulpdiensten te verbeteren. Lees meer op www.aaenhunze.nl/gasselterveld.