Op de Algemene Ledenvergadering van de v.v. Gasselternijveen van maandag 19 december jl. heeft de voetbalclub, die volgend jaar haar 100-jarig jubileum hoopt te vieren, een paar trouwe leden gehuldigd.

Erwin Warring en voorzitter Piet Wolters ontvingen beiden een mooie clubspeld voor hun 25-jarig lidmaatschap.

Clubicoon Jakob Hulshof werd t.g.v. zijn 50-jarig lidmaatschap benoemd tot erelid van de vereniging en ontving het daarbij horende certificaat.

Op foto staan v.l.n.r.: Erwin Warring, Jakob Hulshof en Piet Wolters