Vrijdagavond 29 september a.s. organiseerde dorpscoöperatie De Brug, in het kader van de ‘Week tegen eenzaamheid’ voor bijna 100 inwoners een bijzondere theatervoorstelling in MFC de Spil.

Tijdens de voorstelling werden de thema’s eenzaamheid en stigmatisering in alledaagse taferelen met een lach en een traan aan de orde gesteld. De voorstelling maakte zonder belerend of betuttelend te zijn, heel duidelijk dat deze thema’s ons allemaal (kunnen) raken. Na afloop van de verschillende sketches werd nog even dieper op deze regelmatig voorkomende kwesties ingegaan.

Voorafgaand aan de voorstelling konden de aanwezigen genieten van een stamppot buffet en na afloop bracht de lokale troubadour Andries Middelbos nog een paar liedjes ten gehore.

De voorstelling, inclusief het warm buffet, kon dankzij een gemeentelijke subsidie, gratis aangeboden worden. Met de thema avond hoopt de dorpscoöperatie dat de inwoners met elkaar in gesprek gaan

over deze vaak gevoelige onderwerpen, die evenwel nadrukkelijk met hun welbevinden en welzijn te maken hebben. Centraal daarbij staat de wens om met elkaar het vertrouwde begrip Naoberschap van weleer in ere te herstellen of te bevorderen.

Na afloop waren de aanwezigen het er unaniem over eens dat het een zeer geslaagde avond was.