Al een poosje roezemoest het door het dorp m.b.t. het Schreiersbos. Vele bewoners hebben aan de bel getrokken, gemaild of gebeld.

Eén van de bewoners deelt nu de mail die is ontvangen…..ter informatie aan ons allen.

“Ik begrijp uw melding over de huidige chaotische aanblik van het bos. Helaas is de bosaannemer, door omstandigheden, te laat in het seizoen begonnen met de uitvoering van het werk. Vervolgens heeft het langdurig en veel geregend. Dat maakte het opruimen moeilijk omdat er dan diepe sporen worden gereden. Nu is het wel droger maar we zitten nu midden in het broedseizoen .Met de aannemer is de afspraak gemaakt dat deze na de zomervakantie, wanneer het broedseizoen voorbij is, het werk gaat afmaken. Daarbij worden de takkenbulten opgeruimd en worden de paden hersteld.

 De twee lindebomen langs de sloot aan het onverharde pad achter de Dollard zijn met de storm gesneuveld.Die hebben we wel van het land afgehaald maar die moeten ook nog opgeruimd worden.Dit is overmacht maar ook dat wordt nog wel opgeruimd.

 Het bosperceel waar de boswilgen in stonden achter de Dollard gaan we herbeplanten met andere soorten. De gemeente is hierover in overleg met de vrijwilligers die het bosonderhoud in het Schreiersbos doen. We zullen het aan te planten assortiment bepalen en gaan dan komend najaar het plantgoed planten.

 Ik hoop dat ik u hiermee een beetje gerust heb kunnen stellen. Het onderhoud was nodig, op termijn krijgen we hier een mooier duurzamer bos door.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Aa en Hunze, Team Ruimtelijk beheer”