De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Onderdeel van dit plan is een subsidieregeling waar bewoners gebruik van kunnen maken om het regenwater af te koppelen van het gemengde rioolstelsel.

Subsidie

In het GRP is vastgelegd hoe de gemeente omgaat met haar water- en rioolsysteem. Naast het reguliere beheer en onderhoud ligt de nadruk op de klimaatverandering en het actiever betrekken van de bewoners hierin. De subsidieregeling is hier een belangrijk onderdeel van. Inwoners kunnen een bedrag van €400,- aanvragen voor het loskoppelen van het regenwater van het gemengde rioolstelsel. Meer informatie over de subsidie en over de voorwaarden is te vinden op de website van de gemeente: www.aaenhunze.nl/afkoppelenregenwater.

Klimaatbestendig

Om onze leefomgeving op een duurzame manier klimaatbestendig in te richten, zal er meer ruimte voor water moeten komen in onze openbare ruimte. Volgens Wethouder Bas Luinge zet de gemeente in op toekomstbestendig rioolbeleid: “Op deze manier willen we ons zo goed mogelijk voorbereiden op hevige buien en wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen.” Volgens de wethouder heeft het nieuwe beleid geen consequenties voor de rioolheffing: “Ondanks dat we als gemeente veel projecten gaan uitvoeren, blijft de rioolheffing gelijk.”