Nao een slim drok veurjaor en een rustige zunnige zummer bint de streektaolvrijwilligers van
het Huus van de Taol in Aa en Hunze het seizoen 2023/2024 start.
Ofgelopen week verzörgden ze de eerste gezellige middag, waorop ze heur spel ‘Wel hef
geliek’ speulden. Al een mooi vlottie daotums staot inmiddels in de agenda veur het speulen
van dit spel bij verscheidene verenigings in oonze gemeente. Der kan, aj wilt, een
‘Broescursus Drèents’ bij geven worden. Aj wilt kunt der gedichten veurdraogen worden
en/of kan der luusterd worden naor een verhaol.
Woj de streektaolvrijwilligers een maol bij je club hebben: ze bint te boeken bij
streektaolambassadeur Jan Hartlief.
De succesvolle Streektaolstried wordt in 2024 speuld op vrijdagaovend 22 meert. 
In dizze ‘Meertmaond-Streektaolmaond, gaot ze netuurlijk net as aal jaor, op alle
baosisscholen en een aantal kinderdagverblieven, veurlezen in oonze mooie Drèentse taol.
De wandeling ‘Strunen en kuiern’ waor de eerste maol zu’n 150 deelnimmers an metdeden,
wordt herhaold. Zundagmiddag 21 april kunt kinder, olders en grootolders een leuke
Drèentse-doe-wandeling deur Anloo maoken.
Jan Hartlief hef te kennen geven dat hij nao zeuven jaor trouwe deenst an het eind van het
seizoen 2023/2024 zien taok as streektaolambassadeur neer leggen wil. De vrijwilligers kiekt
in Aa en Hunze oet of der nog een man of vrouw is met een groot Drèents hart die zien
taoken as veurzitter over wil nimmen.
Ambassadeur Jan is te bereiken via mail of tillefoon: jghartlief@ziggo.nl of 06-46325905