……gaan we dit jaar ook anders beleven.

Van de gemeente kregen we deze informatie:

De verantwoordelijkheid om 11 november wel/niet te vieren ligt bij inwoners zelf. De gemeente gaat dit feest niet verbieden. Wel moeten collectieve initiatieven natuurlijk voldoen aan de noodverordening en de huidige voorschriften. Inwoners die angstig zijn voor veel kinderen aan de deur raden we aan om een briefje op de deur te hangen.

Vanuit de beide scholen kregen we onderstaand bericht:

Er wordt op school wel een lampion gemaakt. Er wordt dit jaar echter geen lampionenshow voor ouders/verzorgers en andere volwassenen in of rond de school gehouden. Ook gaan we als school geen lampionnetje lopen bij bijvoorbeeld een verzorgingstehuis.