Zondag 29 december a.s. staat in het teken van het lanceren van de digitale wandelroute Gasselternijveen. De wandeling wordt georganiseerd door de IJsvereniging Oostermoer in samenwerking met MFC de SPIL.

Plaatselijk prominent boerin Agnes verricht ’s middags om half 2 de aftrap bij de korenmolen “de Juffer”.

Kop van de Vaart met schepen aan de loskade.    

De “Scheepvaartroute Gasselternijveen” zoals de wandeling is getiteld, is een product dat tot stand gekomen is in samenwerking met Geopark de Hondsrug.

Het bijzondere aan deze wandelroute is dat deze digitaal is en via internet op mobiele telefoon of tablet kan worden gedownload en gelopen. De wandeling is namelijk opgenomen in de app Storytrails.

Een plaatselijke Werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Historische Vereniging Gasselte, Dorpsportaal, en MFC de SPIL heeft zich, met de bedoeling het dorp Gasselternijveen nog beter op de kaart te zetten, hier de afgelopen tijd mee bezig gehouden.

De circa 7 km lange route voert van de Hunze door het dorp Gasselternijveen. Op markante punten kunnen verhalen worden beluisterd en foto’s worden bekeken die te maken hebben met de bijzondere scheepvaarthistorie van het dorp waardoor je een helder beeld krijgt van hoe het vroeger was.

Elke deelnemer of groep deelnemers moet ten minste één mobiele telefoon (of tablet) bij zich hebben. Het is handig de app vooraf thuis al te downloaden.

De wandeling heeft tweeërlei doel, t.w. mensen op een gezonde manier in beweging krijgen en kennis laten maken met de geschiedenis van verveners, keienkloppers, werfbazen en schippers. Daarnaast is de verbindende rol die er van deze activiteit uitgaat natuurlijk niet onbelangrijk! De tijd tussen Kerst en Oud- en Nieuwjaar lijkt daarvoor bij uitstek geschikt.

Voor de IJsvereniging Oostermoer een mooie gelegenheid om zich in de kijker te spelen en aan klantenbinding te doen. De club bewijst hiermee zelfs actief te zijn als er geen ijs ligt. De wandeling kan zowel individueel als in groepsverband worden beleefd.

Deelnemers aan de wandeling wordt bij de start een kop warme chocolademelk aangeboden en voor de liefhebbers is er bij Koffie en Theeschenkerij Reiling Hoeve gratis een heerlijke kop warme snert met roggebrood.

Deelname is kosteloos maar met het oog op de catering dient men zich vooraf wel eventjes aan te melden. Hiervoor kan het aanmeldingsstrookje van de onlangs bezorgde huis-aan-huis flyer worden gebruikt.