Met behulp van een groep vrijwilligers is het gelukt om de baan sneeuwvrij te krijgen. Donderdagmiddag 11 februari om 13 uur zullen wij open gaan!! Wij zullen open zijn voor onze leden en de dorpsbewoners van Gasselternijveen die nog lid willen worden. Aan de hand van onze ledenlijst zal de registratie plaatsvinden. Uw lidmaatschapskaart bent u dus NIET nodig!

Tijdens de openingstijden van de ijsbaan, zullen wij werken met een Corona protocol. Voor ons als bestuur is dit ook allemaal nieuw en een enorme uitdaging. Met een beetje begrip en samenwerking, waaronder het houden aan de regels, kunnen we zoveel mogelijk leden gebruik laten maken van onze ijsbaan.

Voor actuele informatie ga naar : IJsvereniging Oostermoer