Gasselternijveen door de tijden heen.

De redactie van het Dorpsportaal  www.gasselternijveen-online.nl  en het bestuur van de Historische Vereniging Gasselte hebben plannen een nieuwe rubriek toe te voegen aan ons digitale Dorpsportaal. We willen Gasselternijveen vastleggen in beeld door middel van foto’s.

Er zijn door de jaren heen veel foto’s van ons dorp in fotoalbums geplakt of bewaard in kistjes en oude schoenendozen. Soms ligt er zelfs nog een oude collectie van de familie ergens op een zolder. Misschien is dat ook bij u het geval!

Wij willen de geschiedenis zichtbaar maken en voor iedereen toegankelijk op onze website.

Om dit te realiseren hebben we foto’s nodig. Foto’s uit uw persoonlijke omgeving, uit uw jeugd, schooltijd, of foto’s die tijdens evenementen zijn gemaakt.  Denk eens aan de tijd toen de Vaart nog midden in ons dorp lag, er nog meerdere schoolgebouwen en winkels waren, sportevenementen, openingen, enzovoorts. Maar ook het beeld van uw eigen straat of woning. Het is niet nodig ingeplakte foto’s uit de albums te scheuren. Een albumpagina kan zonder beschadiging gescand worden.

Ook de recentere tijd willen we vastleggen. We fotograferen veelvuldig digitaal of met ons mobieltje en laten niet meer elk negatief bij de fotocentrale afdrukken. Ook digitale foto’s of reeds gescande foto’s van ons dorp zijn welkom

Op 20 april houden we van 14:00 – 16:00 uur een inlevermiddag in de Bibliotheek in MFC de SPIL. U kunt daar uw foto’s tijdelijk afstaan. De vrijwilligers zullen de foto’s zorgvuldig innemen en later scannen. Het scannen kan niet allemaal op dezelfde middag, de foto’s worden later bij u thuis terugbezorgd en OOK DE DIGITALE VERSIE KUNT U VAN ONS ONTVANGEN (dan wel graag een opslagmedium in de vorm van een usb bijleveren). Ook vragen we u de foto’s op de achterzijde te beschrijven: wie en wat.

Door mee te doen geeft u tegelijkertijd toestemming om de foto’s op de website te plaatsen.

Uw digitale foto’s, graag met een beschrijving, kunt u sturen naar ons redactieadres: redactie.gnv@gmail.com

Als u mee wilt doen zien we u graag op:

20 april van 14:00 – 16:00 uur in MFC de SPIL.

Redactie Dorpsportaal, bestuur en vrijwilligers Historische Vereniging.