Aan alle inwoners van Gasselternijveen.

De alsmaar stijgende energieprijzen en de oplopende inflatie hebben financiële gevolgen voor menig inwoner van ons dorp. Met deze brief informeren wij u over een gezamenlijk initiatief van dorpscoöperatie de Brug, de Voedselbank, de Protestantse Gemeente GNV en Stichting Maaltijdvoorziening.

Gedurende de komende wintermaanden (november, december, januari en februari) bieden we inwoners wekelijks tegen een kleine vergoeding een warme maaltijd aan. We zijn hiertoe gekomen omdat we denken dat inwoners wel eens “krap bij kas” kunnen komen te zitten. Dit initiatief is bedoeld voor inwoners die denken dit nodig te hebben. U kunt thuis de verwarming dan even uitlaten en daarnaast kunt u genieten van een eenvoudige, maar goede en gezonde maaltijd, die bereid wordt door Stichting Maaltijdvoorziening en een groep gemotiveerde (kook)vrijwilligers. Na afloop ruimen we gezamenlijk op.

De maaltijd wordt iedere woensdagavond om 17.30 uur in de grote zaal van MFC de Spil aangeboden.
Door het aanbieden van de maaltijden versterken we bovendien de verbondenheid tussen inwoners.

I.v.m. de voorbereidingen is het noodzakelijk dat u zich uiterlijk op de vrijdag voorafgaande aan de woensdag dat u mee wilt eten, opgeeft. Dat kan via het dorpsloket: info@dorpscoopdebrug.nl / 06-28359841
De vergoeding voor deelname is: Kinderen tot 6 jaar gratis

Kinderen 6 t/m 12 jaar €1.00

Volwassenen € 2,00

65+ €1.00

We hopen o.a. met deze actie de komende ongewisse tijden samen zo goed en draaglijk
mogelijk zullen doorkomen.


Dorpscoöperatie de Brug, Voedselbank, Protestantse kerk, St. Maaltijdvoorziening
—————————————————————————————————————-
2 november ………… 7 december ……… 4 januari ……….. 1 februari ……………
9 november ………. 14 december ……… 11 januari ………. 8 februari ……………
16 november ………. 21 december …….. 18 januari ……….. 15 februari ……………
23 november ………. 25 januari ……… 22 februari …………..
30 november…….