Aan alle inwoners van Gasselternijveen e.o.

Net als vorig jaar willen we graag gedurende de wintermaanden (november, december, januari en februari) weer wekelijks tegen een kleine vergoeding een warme maaltijd aanbieden.

Dorpscoöperatie de Brug, de Voedselbank en de Protestantse Gemeente GNV willen graag, mede vanwege de vele positieve reacties, het initiatief van vorig jaar voortzetten.

Het blijkt dat een hele groep inwoners, om wat voor reden dan ook, het zeer op prijs stelt om eens per week aan een gezamenlijke maaltijd deel te nemen.

Daarnaast merken we ook dat het de onderlinge verbondenheid nadrukkelijk versterkt.

Ook dit jaar wordt de maaltijd iedere woensdagavond om 17:30 uur in MFC de Spil aangeboden

De data zijn: 1, 8, 15, 22 en 29 november

6 en 13 december

3, 10, 17, 24 en 31 januari

7, 14, 21 en 28 februari

I.v.m. de voorbereidingen is het noodzakelijk dat u zich uiterlijk op de voorafgaande vrijdag opgeeft voor de woensdag waarop u graag mee wilt eten. Dat kan via het Dorpsloket: 06-28359841 / info@dorpscoopdebrug.nl

Omdat de ruimte beperkt is, kunnen zich per gelegenheid max. 25 personen aanmelden.

De vergoeding voor deelname is 3.00 euro per persoon.

We hopen op een aantal gezellige maaltijden met elkaar.