Mantelzorg: Inloop elke 3e dinsdag van de maand 09.30-11.30 uur

Icare JGZ: Inloop elke 1e donderdag van de maand 09.30-11.30 uur

                  Inloop elke 3e  vrijdag van de maand 09.30-11.30 uur

Attenta: Inloop elke vrijdag 09.30-11.30 uur

WPDA: Inloop elke vrijdag 08.30-11.30 uur

Dorpsloket: Inloop elke dinsdag, woensdag, donderdag 09.30-11.30 uur

GGD: Jeugdarts, jeugdverpleegkundige; alleen op afspraak.

Logopedie Oetara: Elke woensdag vanaf 10.00 uur; alleen op afspraak.

Kinderfysiotherapie Renske Boer: Elke woensdag van 12.00-14.00 uur; alleen op afspraak.

Pedicure Voetzorg: Elke vrijdag vanaf 08.30 uur; alleen op afspraak.

Inlichtingen:
De beheerder               0599-512991

Mantelzorg                    0592-245924   

Icare JGZ                       088-3833101

Attenta                         0592-263468

WPDA                          0592-391600

Dorpsloket                    06-28359841

GGD                             088-2460246

Logopedie                     0598-620978

Kinderfysiotherapie 

Pedicure                       06-11145457