De gemeenteraad heeft een bijzondere plek binnen de Aa en Hunze. De raad is een groep van 21 gekozen volksvertegenwoordigers die het dagelijks bestuur controleert. Maar wie zitten in die gemeenteraad? Wat drijft hun? Waar zijn ze trots op? Deze week Piet Wolters (Gemeentebelangen) in beeld.

Waarom ben je raadslid geworden?

Nadat mijn onderwijsloopbaan abrupt werd afgebroken ben ik een tijdlang zoekende geweest naar een goede en nuttige tijdsbesteding. Ik ben mij steeds meer gaan bezighouden met allerlei vrijwilligerswerk en werd ook steeds vaker geconfronteerd met allerlei gemeentelijk beleid. Ik vond dat het beleid soms ook wel (een beetje) anders zou kunnen. Daardoor ging ik me steeds meer interesseren voor de gemeentelijke politiek. Na enige omzwervingen werd ik door Gemeentebelangen met open armen ontvangen en op de verkiezingslijst 2018 geplaatst, waarna ik werd gekozen tot raadslid.

Op welk succes dat je geboekt hebt als raadslid ben je het meest trots?

Ik ben geen raadslid geworden om persoonlijke successen te boeken, maar met het idee dat ik misschien van (enige) betekenis zou kunnen zijn voor de mensen die op me gestemd hebben.

Ik wil graag iets concreets betekenen voor inwoners die moeite hebben zich staande te houden in onze moderne maatschappij. Eén waarin iedereen geacht wordt voor zichzelf te kunnen opkomen en zorgen. Ik vind het bemoedigend dat er in de huidige raadsperiode steeds meer draagvlek ontstaan is voor een gedegen aanpak van armoede en eenzaamheid in onze gemeente.

We staan in Gasselternijveen, wat betekent deze plek voor jou?

Hier ben ik ooit als 23 jarige mijn onderwijsloopbaan begonnen. Het betekend dus veel voor mij.

Op deze plek waren de lokalen waar ik al die jaren met veel genoegen de leerlingen van groep 5/6 en later van groep 7/8 les gegeven heb. Deze ruimte is nu het welzijn gedeelte van het MFC de Spil, waar o.a. de Huiskamer (sociale dagopvang) gehuisvest is. Als mede-initiatiefnemer en vrijwilliger ben ik daar nauw bij betrokken. Je zou dus (misschien als gevolg van mijn leeftijd) kunnen zeggen dat mijn aandacht van de (school)jeugd verplaatst is naar de ouderen in het dorp.

Noem een leuk feitje over jezelf dat een beeld geeft van wie jij bent.

Ik vind het vieren van 100-jarige jubilea leuk. In 2004 heb ik als directeur van CDS ’t Kompas het 100-jarig bestaan van Christelijk Onderwijs in Gasselternijveen mogen vieren en nu hoop ik in 2023 als voorzitter van de club het 100-jarig bestaan van de v.v. Gasselternijveen te vieren. Ik heb het altijd leuk gevonden om functies uit soms ietwat verschillende werelden met elkaar te verenigen, hoewel dat vroeger niet altijd door iedereen evenzeer gewaardeerd werd. Toen ik nog op school werkte, ben ik een aantal jaren tegelijk voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente GNV als voorzitter van de plaatselijke voetbaltrots geweest. In die tijd zei ik wel eens gekscherend dat we ’s morgens in de kerk de aanvangstijden van de voetbalwedstrijd zouden afkondigen als ’s middags op het voetbalveld de aanvangstijden van de volgende kerkdienst omgeroepen zouden worden.

Wat hoop je nog te bereiken als raadslid voor Aa en Hunze?

Als raadslid hoop ik in de volgende raadsperiode te bereiken dat we dorpsbudgetten gaan verstrekken aan dorpen die dat wensen. En dat we dorpscoördinatoren kunnen aanstellen in die dorpen die daarom vragen. Ik hoop dat er steeds meer ruimte zal komen voor bewonersinitiatieven, waarbij ik heel goed besef dat de gemeenteraad het hoogste bestuurlijk orgaan in de gemeente zal moeten blijven. Het lijkt me een geweldige uitdaging om daarbij de gulden middenweg te vinden.