Vanuit de onlangs afgekondigde maatregelen rondom Corona is het gevoel bij ouders en de scholen rondom onze pepernotenactie veranderd. Daar komt bij dat op dit moment juist onder basisschoolleerlingen een enorme stijging gaande is van het aantal besmettingen. Met dit nieuwe inzicht vinden we het niet verantwoord om de pepernotenactie in de huidige opzet door te laten gaan. Dit houdt in dat de huis-aan-huis verkoop niet doorgaat.

Wel blijft het mogelijk om via voorverkoop een bestelling te plaatsen t/m maandag 22 november.

Teams en ouderraden DKC ’t Kompas en obs J. Emmens