Op 4 mei staan we stil bij alle slachtoffers van oorlogsgeweld.

De 4 mei-comités in onze gemeente vertellen wat herdenken voor hun betekent.