Beste lezers van het dorpsportaal, In ‘de Kompasinfo’, onze nieuwsbrief informeren we de ouders om de twee weken over allerlei wetenswaardigheden aangaande ons kindcentrum DKC ’t Kompas. Hierbij lichten we er speciaal voor u  een aantal items uit.

Verlichtingscontrole 

Woensdagmorgen 21 oktober, vóór schooltijd, houden de verkeersouders van ons beider scholen met een aantal vrijwilligers de verlichtingscontrole van de fietsen van kinderen van groep 3-8. 

In deze donkere maanden staat de veiligheid van uw kind dat op weg gaat bij deze (groot)-ouders voorop.  We rekenen er op dat u dit gebaar waardeert en uw kind met een prima fiets naar school laat komen. Zo kunnen ze de controle met succes passeren met een sticker als beloning. Controleert u thuis met uw kind één dezer dagen de fiets en maak de verlichting desgewenst in orde, dat is het advies van onze verkeersouders. 

ANWB-Streetwise 

Vrijdag 30 oktober komt ANWB-Streetwise bij ons op school. Voor iedere groep zullen zij een activiteit voorbereiden. In de klas worden de kinderen hierop voorbereid door de leerkracht. Die zal een verkeersles geven welke in het teken staat van de activiteit van Streetwise. In alle groepen wordt er rekening gehouden met de maatregelen van het RIVM met betrekking tot Corona. 

Kinderboekenweek 

Ook op DKC ’t Kompas stond de laatste week voor de herfstvakantie in het teken van de Kinderboekenweek. Vrijdag 2 oktober openden de groepen 3-8 met elkaar de Kinderboekenweek in de gymzaal.  Tijdens vier activiteiten leerden de kinderen het thema van de Kinderboekenweek kennen: En Toen. Eén van de activiteiten was het afmaken van een verhaal: wat gebeurde er toen? Hier maakten de kinderen in hun Daltongroepje een toneelstukje bij. Op vrijdag 9 oktober sloten we met elkaar de Kinderboekenweek af in de sporthal. De groepjes presenteerden daar hun verhalen/toneelstukjes aan elkaar. Ook in groep 1 en 2 gingen de kinderen met de juffen terug in de tijd.  In de klassen is er naast taal en rekenen ook tijdens crea en muziek aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. En natuurlijk werd er heeel veel (voor)gelezen! Het was een geslaagde week! 

 Spreuk van de week  

… Voorlezen is ontzettend gezellig en leuk, zowel voor het kind als voor de ouders. ….
Bij het ouder worden gaan ouders ook steeds minder voorlezen. Bij de groep kinderen tussen de negen en twaalf jaar wordt nog maar zo’n 40% voorgelezen. De belangrijkste reden voor het niet meer voorlezen is dan dat het kind zelf goed kan lezen. En dat is jammer want ook op deze leeftijd kan voorlezen nog erg gezellig zijn…. (Drs. T. de Vos – van der Hoeven – juli 2004)
https://www.opvoedadvies.nl/voorlees.htm