De werkgroep Kwiekstee Gasselternijveen heeft donderdagmorgen 13 juni j.l. een nieuwe AED
overhandigd heeft aan het dorp Gasselternijveen.
Deze wordt opgehangen bij MFC de Spil ter vervanging van het oude exemplaar.