Aan alle gebruikers en kernpartners van Mfc de Spil.

Hierbij willen we graag (een vertegenwoordiging van) alle organisaties /verenigingen in het dorp uitnodigen voor het gebruikersoverleg van Mfc de Spil op dinsdagavond 31 januari a.s. (aanvang 19.30 uur)

Op het overleg zal het vernieuwde bestuur zich voorstellen en wordt afscheid genomen van de vertrekkende bestuursleden. Ook zullen de nieuwe beheerders voorgesteld worden.

Daarnaast willen we graag de speerpunten van het beleid voor de komende tijd bespreken.

Bestuur MFC de Spil