Planschade windmolenpark Oostermoer en Drentse Monden.

Denk aan het aanvragen van planschade!!!

Die moet voor 21 februari 2023 bij de gemeente zijn ingediend.

Op deze kaart is te zien welke woningen er binnen de cirkel van 1250 meter vallen en daarmee in aanmerking kunnen komen voor planschade.

Belangrijk is te weten wie er in aanmerking komen voor planschade.
Bekijk de kaart goed, want het is mogelijk dat een woning bij meerdere windmolens staat binnen de straal van 1250 meter. Dat geldt ook voor de windmolens aan de kant van Borger-Odoorn en met name voor de windmolen achter Avebe  (molen DEE 3.1).
Op het formulier kunt u dan invullen last te hebben van 2 windmolens. Bedenk wel dat het ook duidelijk moet zijn dat de waarde van de woning is verminderd.
Zie ook de brief van de gemeente.

Formulier
Hieronder is het formulier te vinden dat gebruikt kan worden om planschade aan te vragen. Het kost even tijd, maar kan zeker de moeite waard zijn. De medewerkers van het Dorpsloket kunnen eventueel helpen bij het invullen van dit formulier:
planschade Rijksenergieprojecten – aanvraagformulier particulier

Op deze kaart is te zien welke woningen er binnen de cirkel van 1250 meter vallen en daarmee in aanmerking kunnen komen voor planschade.