Woensdagavond 1 mei jl. is de samenvoeging van de vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveen en dorpscoöperatie De Brug Gasselternijveen onder het toeziend oog van notaris Akkerman officieel bekrachtigd.

Voortaan is de Dorpscoöperatie de organisatie die, voor zowel de belangen van het dorp, als voor de wensen en zorgen van de individuele inwoners, wil opkomen.

De komende maanden (juni, juli en augustus) willen wij via een huis-aan-huis actie nieuwe leden zien te werven voor de Dorpscoöperatie.

De oud-leden van Dorpsbelangen zullen wij als eerste benaderen. Daarna volgen de andere dorpelingen.

De jaarbijdrage voor dit jaar is nog altijd 5 euro. Wij gaan persoonlijk naar de mensen toe, om hen te vragen lid te worden en of de jaarbijdrage per incasso geïnd kan worden. Daarvoor is toestemming nodig via een handtekening op het aanmeldingsformulier.

Graag tot ziens.

Namens het bestuur van Dorpscoöperatie de Brug.