De Huiskamer, de sociale dagbesteding in het dorp, is dringend op zoek naar enkele nieuwe kookvrijwillig(st)ers.

Door onvoorziene omstandigheden zijn een paar kookvrijwilligers gestopt. Omdat we de deelnemers van de Huiskamer graag een warme maaltijd willen blijven aanbieden, zijn we dringend op zoek naar enkele enthousiaste kookvrijwilligers, die (per toerbeurt) op de dinsdagmiddag een lekkere warme maaltijd voor de ca. 20 deelnemers willen bereiden.

De maaltijden worden om 12.00 uur genuttigd en de voorbereidingen beginnen ca. 10.00 uur. Er kan worden gekookt in de zeer goed geoutilleerde keuken van MFC de Spil  en er zijn altijd andere vrijwilligers aanwezig om hand- en spandiensten te verlenen.

Inlichtingen kunnen worden verkregen bij:

Jan Willem Koops            06-10655624 / jwannkoops@outlook.com

Piet Wolters                      06-39439069 / pietwoltersgnv@gmail.com