Het zal u niet ontgaan zijn dat afgelopen woensdag Frouwkje Vennik uit handen van de burgemeester een koninklijke onderscheiding mocht ontvangen. Zijne Majesteit de koning heeft haar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een welverdiende onderscheiding voor haar inzet voor o.a. de voedselbank, de arme kant van Aa en Hunze en voor haar kerkelijke werkzaamheden bij de diaconie. Alles ten behoeve van de mens die het minder heeft dan een ander in eigen dorp, in de gemeente en ver over de grenzen. Altijd op haar rustige en gedreven manier waarbij ze de mens ziet als mens die linksom of rechtsom hulp nodig heeft. Al kost het tijd, het komt klaar.