Kleine klussen
Bij kleine klussen denken wij aan klusjes van pakweg een uurtje.
Deze klusjes zijn gratis voor onze leden.
Kleine klussen zijn bijvoorbeeld blad verwijderen uit de tuin of iets ophangen aan een muur.
Grotere klussen zijn ook mogelijk, maar dan vragen wij een vergoeding voor de gewerkte uren.
In dat geval komen wij kijken om te zien wat de vraag precies is.
Kleine klussen kunnen worden aangevraagd via het Dorpsloket.


Groenonderhoud
Ons doel is een deel van het onderhoud van het groen van de gemeente over te nemen.
Ons eerste project is de oude begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Vanaf 2019 zullen wij het onderhoud van de begraafplaats in eigen beheer nemen.
Het werk bestaat voornamelijk uit het maaien van het gras, het knippen van de heg en het schoonhouden van de rand met keien.
Eventueel werk aan de grafmonumenten zal zeer summier zijn. Wij willen proberen de huidige situatie zo lang mogelijk vast te houden door preventieve conservering.
Doel van het onderhoud is de begraafplaats netjes houden.
Om de begraafplaats wat toegankelijker te maken willen wij  in 2019 in samenwerking met de Historische Vereniging een informatiebord over de geschiedenis van de begraafplaats bij de ingang realiseren.