Zie ook het bericht van RTV Drenthe

Op woensdag 10 november a.s. gaat de Kanskaartenactie Gasselternijveen van start. Ruim 30 vrijwilligers gaan huis-aan-huis een envelop met daarin een Kanskaart persoonlijk aan de bewoners overhandigen. Met deze actie wil dorpscoöperatie De Brug Gasselternijveen veronderstelde en onnodige armoede in het dorp tegengaan.

De actie is gezamenlijk door een werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeente Aa en Hunze, St. Attenta  Aa en Hunze, Impuls Welzijnswerk en Werkplein Drentsche Aa opgezet. Het doel van de actie is om inwoners van Gasselternijveen met een laag inkomen de kans te bieden om allerlei financiële regelingen, die bestemd zijn voor de minima, optimaal te benutten.

Het is helaas een triest gegeven dat te veel huishoudens te maken hebben met een laag inkomen. Daarnaast blijft dikwijls bij de gemeente geld op de plank liggen, omdat niet iedereen een beroep doet op de ondersteunende financiële regelingen. Onbekendheid of de ingewikkeldheid kan hier de oorzaak van zijn. De Kanskaartenactie moet hier in Gasselternijveen verandering in brengen.

Het is de bedoeling dat de vrijwilligers de Kanskaarten huis-aan-huis gaan bezorgen en twee weken later weer komen ophalen. Alle bekende gemeentelijke en lokale regelingen zijn op de Kanskaart vermeld met de mogelijkheid om een of meerdere, waarover meer informatie verlangd wordt, aan te kruisen.

De ingevulde Kanskaarten worden door de werkgroep en medewerkers van het Dorpsloket verzameld. Zij zorgen er voor dat de vragen door de verschillende (professionele) partijen adequaat in behandeling genomen worden. De ervaring in andere dorpen is dat ongeveer 10% van degene die een Kanskaart ontvangt en invult daar profijt van heeft.  

De actie wordt mogelijk gemaakt dankzij een royale subsidie van de provincie Drenthe als onderdeel van de Sociale Agenda van de provincie.