In 2019 heeft de Dorpscoöperatie zich verder kunnen ontwikkelen.
Als eerste was er het samengaan met de vereniging Dorpsbelangen.
Vanaf het begin van het opzetten van een dorpscoöperatie was het duidelijk dat het niet zinvol was om twee, min of meer gelijke, belangengroepen naast elkaar te laten bestaan.
Na enig overleg tussen de beide belangengroepen en het raadplegen van de leden van de beide groepen is besloten de vereniging Dorpsbelangen op te heffen ten gunste van de Dorpscoöperatie. Gezien de komende ontwikkelingen leek het beter om als coöperatieve vereniging verder te gaan.
Alle activiteiten en financiële middelen van Dorpsbelangen zijn vervolgens ondergebracht bij de Dorpscoöperatie. De bestuursleden zijn hierbij overgaan naar het bestuur van de Dorpscoöperatie. Mede hierdoor hebben wij veel verschillende zaken kunnen oppakken. In de volgende hoofdstukken valt te lezen waaraan wij gewerkt hebben.
Soms hebben onze acties direct resultaat, maar er zijn ook activiteiten die meer tijd nodig hebben. In veel gevallen hebben wij goed kunnen samenwerken met allerlei instanties van de gemeente, maar ook van de provincie.

Voor het gehele jaarverslag klik hier