De gemeente Aa en Hunze wil n.a.v. het nieuwe Wegenbeleidsplan graag van haar inwoners weten welke voetpaden er in hun ogen slecht bij liggen en tegelijkertijd ook graag weten of de voetpaden voor iedereen goed toegankelijk zijn.

Als u vindt dat er in ons dorp, zoals hier boven aangegeven, “slechte” voetpaden zijn of dat er voetpaden ontbreken (b.v. in de Schoolstraat, Tuinstraat of aan de Havenkade in aansluiting op het voetpad bij het appartementencomplex) dan kunt u dat doorgeven aan de dorpscoöperatie. De dorpscoöperatie verzamelt alle reacties en zorgt er voor dat ze bij de gemeente aankomen.

U kunt uw reacties tot vrijdag 14 mei a.s. indienen.

Dat kan door te bellen naar het Dorpsloket: 06-28359841

of mailen naar het Dorpsloket: info@dorpscoopdebrug.nl

Met deze input kan de gemeenteraad op haar vergadering van 30 juni a.s. de afweging maken of er inderdaad extra aandacht voor de aangemelde voetpaden moet zijn.  

Meer informatie kunt u vinden in de online Schakel