Geachte redactie,

Begin jaren 70 van de vorige eeuw was ik lid van de voetbalvereniging GKC (Gasselte) en zat in de redactie van het clubblad “De Vrije Schop”.

Een paar vaste schrijvers hadden fenomenale pennen. Eén van de stukken – een Kerstgedicht – is me altijd bijgebleven. Wie het heeft geschreven, is mij niet bekend. Ondanks 50 jaar oud nog steeds actueel.

M.vr.gr. Joop en Ditie Veldthuis

KERSTFEEST

Het einde van het jaar komt nader

Kerst en Nieuwjaar zijn in zicht

1972 wordt een oude grijze vader

reeds krom van reumatiek en jicht

gelijk de vele, oude bomen

na ’t razen der novemberstorm

Ze staan nog zachtjes na te dromen

Sommigen ontwricht en uit hun  vorm

Het dorp lijkt stil en uitgestorven

een enkeling komt maar voorbij

Maar door de stille Kerstdagmorgen

klinkt plots een kerkklok, luid en blij.

Het Kerstfeest komt over de mensen,

elk mens viert dit op zijn manier,

iedereen heeft andere wensen:

de één de stilte, d’ander vertier.

Kerstfeest, eens het feest van vrede op aarde

van herders, wakend in het veld,

is nu het feest van karbonade,

van oorlog, ruzie en geweld,

van honger en van onderdrukking,

van voorspoed, tegenslag, mislukking.

Het brengt ons steeds weer in verrukking.

De boom, de engelen en de wijn.

Ik hoop dat het voor nog meer mensen

steeds Prettig Kerstfeest moge zijn……