Beste bestuurders / ondernemers van Gasselternijveen.

De dorpscoöperatie gaat een informatief magazine over Gasselternijveen maken! Dat wordt geen eenvoudig dorpsblaadje, maar een professioneel opgezet magazine om te bewaren. Het magazine bevat geïllustreerde verhalen over de verschillende activiteiten van de dorpscoöperatie, verhalen over de non-profit organisaties die actief zijn in het dorp en promotieartikelen van onze verenigingen.

Een blad voor alle bewoners van ons mooie dorp, maar ook voor nieuwe inwoners een fijn naslagwerk over alles wat er in het dorp te doen is.

Het magazine verschijnt naar verwachting in de zomer van 2021 en wordt gratis huis aan huis verspreid in Gasselternijveen (ca. 850 adressen). Oplage wordt 1000 exemplaren en bestaat uit circa 50 pagina’s.

We hebben inmiddels zoveel mogelijk verenigingen, organisaties en ondernemers aangeschreven. Het is echter niet geheel ondenkbaar dat er een aantal vergeten zijn. Hierbij willen we de bestuurders van verenigingen en organisaties en de ondernemers die geen bericht van de dorpscoöperatie ontvangen hebben, alsnog uitnodigen om te reageren.

De advertentiemogelijkheden zijn: 1/8 liggend (90x65mm) € 30,- inclusief btw, 1/4 liggend (185x65mm) € 60,- inclusief btw, 1/4 staand (90x135mm) € 60,- inclusief btw.

Voor het promotieartikel van een organisatie of vereniging  wordt een halve pagina beschikbaar gesteld. De advertenties (liefst in PDF-formaat) moeten voor 1 mei 2021 aangeleverd worden via Nomi de Ridder: info@gewoonnomi.nl (06-55125560). De artikelen van organisaties en verenigingen kunnen naar pietwoltersgnv@gmail.com  gestuurd worden.

Betaling graag via onderstaande bankgegevens. NL 45 RABO 0325 8888 84 t.n.v. dorpscoöperatie Gasselternijveen U.A. o.v.v. advertentie magazine of bijdrage magazine

Namens het bestuur van dorpscoöperatie de Brug Gasselternijveen,

met vriendelijke groet,

Piet Wolters, 06-39439069   pietwoltersgnv@gmail.com