Nieuwsbrief no.3 – aankondiging informatieavond over mogelijke aanleg zonnepark

info over planschade i.v.m. windmolens

Aan alle inwoners van Gasselternijveen,

Informatieavond zonnepark

Hierbij willen we u laten weten dat de eerder aangekondigde informatieavond over de mogelijke aanleg van een zonnepark (volgens de geldende RIVM maatregelen) gehouden wordt op

dinsdagavond 7 september a.s. in MFC de Spil.

De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en staat o.l.v. een onafhankelijke voorzitter,

Dat is mevrouw Fenna Bolding, die als senior- adviseur verbonden is aan CMO STAMM, het provinciale kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Aanmelden

Omdat we voor een goed verloop van de avond graag in kleinere groepen over een aantal onderwerpen met elkaar in gesprek willen gaan, stellen we een maximum aantal bezoekers (60 pers.) aan de informatieavond voor. Daarom vragen we u of u zich via mail wilt opgeven bij het Dorpsloket: info@dorpscoopdebrug.nl De aanwezigheid geschiedt op volgorde van ontvangst van de aanmelding.

Indien nodig, wordt er een tweede informatieavond gehouden op dinsdagavond 14 september a.s.

Aanvragen planschade

Regelmatig krijgen we vragen over de (on)mogelijkheid om planschade t.g.v. de komst van de windmolens rondom ons dorp aan te vragen. Als dorpscoöperatie willen we inwoners met die vraag hierbij graag informatie geven over de wijze waarop dat kan.

Afweging voor het verzoek

Hierbij geven we u in grote lijnen de afweging die u voor zo’n verzoek moet maken.

  • U bent minimaal sinds 2010 eigenaar van uw huidige woning. De peildatum is 02-06-2010.

(Wie hier na 2010 is komen wonen, wordt geacht te hebben geweten, dat er windturbines

geplaatst zouden worden. Dat heet voorzienbaarheid.)        

  • U woont binnen een afstand van 1250 m van een windturbine. (Als u verder weg woont, dan kunt u ook wel een aanvraag indienen, maar de kans dat het verzoek wordt afgewezen is groter.)

Op de website van de dorpscoöperatie (onder het kopje energie) staat een kaart, waarop u de afstand van uw woning tot de dichtstbijzijnde windmolen kunt vinden.)

  • De peildatum voor de waarde van uw woning is 22 september 2016.
  • Gemiddeld wordt er 4 – 6 % schade toegekend, afhankelijk van een aantal factoren.

(Het kan meer of minder zijn.)

  • Van de toegekende schade moet u zelf 2 % betalen. Dat heet maatschappelijk eigen risico

en is vastgelegd in de wet.

  • Als u een verzoek om planschade indient, dan moet u € 300,00 leges betalen. Als uw verzoek wordt toegekend, dan ontvangt u dat bedrag terug. Bij een afwijzing, krijgt u het geld niet terug !

Invullen formulier

Het formulier dat u moet invullen, kunt u afhalen bij het Dorpsloket (in MFC de Spil), maar het kan ook digitaal toegestuurd worden.

Het formulier staat ook op de website van de dorpscoöperatie: www.dorpscoopdebrug.nl

U kunt het dus ook zelf printen.

Het ingevulde formulier kunt u mailen: gemeente@aaenhunze.nl of per post versturen: gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten.

(Als u hulp wenst bij het invullen, dan kunnen/willen vrijwilligers van het Dorpsloket u daar bij helpen.)

De gemeente zorgt vervolgens voor de rest.

Na verloop van enige tijd krijgt u bericht om € 300,00 leges te betalen en hoort u vanzelf wanneer er een taxateur langs komt om alles in beeld te brengen.

Het hele traject kan lang duren, maar wordt geheel afgewerkt.

met vriendelijke groet,

bestuur dorpscoöperatie De Brug Gasselternijveen