Het coronavirus treft ons allemaal. Ook de ijsclub ziet zich op dit moment geplaatst voor een onzekere situatie. Het is maar afwachten hoe de verdere ontwikkelingen zijn. Verder gaande beperkingen, in de vorm van het opleggen van een eventuele volgende lock down, moeten immers niet worden uitgesloten. Ook al mocht er zich de komende winter schaatsijs aandienen dan is het nog maar de vraag of er überhaupt op de ijsbaan mag worden geschaatst. Het bestuur is van mening dat het heffen van contributie daarom ongepast is. De gebruikelijke automatische contributieheffing in de maand november blijft daarom dit jaar achterwege. Wel blijft het evenals voorgaande jaren de bedoeling de ijsbaan winterklaar te maken.