Tijdens de jaarvergadering van buurtvereniging Hoofdstraat-noord te Gasselternijveen werd Jan Willem Koops tijdens de Rondvraag volledig verrast. Hij kreeg van zijn straatgenoten de eerste Hoofdstraat-noord oeuvre-award.

Hoofdstraat-noord deelt jaarlijks een gouden peer uit aan een buurtgenoot die zich bijzonder inzet voor de cultuurhistorische perenbomenrij. Jan Willem had wel een fruitschaal aan gouden peren kunnen oogsten, maar had nog nooit een exemplaar gekregen. Een bestuurslid nomineert zichzelf niet.

Na bijna 30 jaar bestuurslid te zijn geweest droeg Jan Willem vorig jaar de voorzittershamer over. De jaarvergadering, zo vond de nieuwe voorzitter Jan Timmer, is een goed moment, om Jan Willem te eren met deze speciale Peer en de daarbij behorende eeuwige roem.

Jan Willem heeft in die dertig jaar eraan bijgedragen dat de straat een hechte gemeenschap is geworden. Hoogtepunten waren het Appeltje van Oranje en het daaraan gekoppelde bezoek van, toen nog, prinses Mḩma. Ook vierde de straat in zijn periode 3 Oostermoerfeesten die met een aantal ereprijzen werden bekroond.  Onder zijn aanvoering werd ook de straat opnieuw heringericht. Hoofdstraat-noord toont zich blij met buurtgenoten als Jan Willem Koops. Hij verbindt jong en oud en heeft de sociale samenhang in de straat vergroot. Dankzij mensen als Jan Willem Koops is Hoofdstraat-noord een bloeiende gemeenschap geworden