opgericht 3 april 1992

De Historische Vereniging Gasselte heeft als doelstelling het verleden levend te houden. De vereniging heeft inmiddels een indrukwekkend archief en bibliotheek opgebouwd waaruit regelmatig de antwoorden komen op vragen over de geschiedenis van de dorpen die de voormalige gemeente Gasselte vormen en over de inwoners. Ons archief is gehuisvest in de kelderruimte van ‘MFC de SPIL’ aan de Ceresstraat 6 te Gasselternijveen.

Wij gaan uit van de gedachte dat wat uit het verleden niet wordt vastgelegd voor de toekomst verloren gaat. Vanuit die gedachte hebben we samen met de bibliotheek het project “DE VERHALENBRINK” opgestart. Verhalen en anekdotes van bewoners worden per thema opgetekend en bewaard in de “verhalenbrink”, op schrift en op een website:  www.verhalenbrink.nl.  Op het Dorpsportaal staat ook een directe link naar de ‘Verhalenbrink’. Het eerste thema gaat over het boerenleven in de tijd en we zijn nu gestart met het tweede thema: verhalen uit de scheepvaarthistorie van Gasselternijveen.

De Historische Vereniging geeft 4 keer per jaar het verenigingsblad “op ’t Spoor” uit. Daarin worden leuke, boeiende artikelen opgenomen die informatie bevatten over de geschiedenis van de streek waarin wij wonen en over zijn bewoners. Belangrijke informatie ook want uit die verhalen uit het verleden krijgt men vaak een beter begrip van het “nu en het waarom” en worden verbanden in de eigen samenleving herkenbaar en begrijpelijk. Kennis van je geschiedenis, van je afkomst, geeft je identiteit. Daarom is kennis van de geschiedenis zo belangrijk!

Ons historisch archief kan elke dinsdagmiddag worden bezocht en zo mogelijk worden uw vragen beantwoord. Het archief wordt beheerd door een aantal vrijwilligers die elke dinsdagmiddag in het archief te vinden zijn.

Onze inkomsten bestaan uitsluitend uit de contributies van de leden en donaties. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld in de jaarlijks algemene ledenvergadering en deze bedraagt voor 2024 € 22,-.

Wilt u ook bijdragen aan het levend houden van de geschiedenis van het dorp waarin u woont en van de streek waarin u leeft? Dan nodigen wij u uit om lid te worden van de Historische Vereniging.

WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM

Contactpersoon:

Secretaris         Peter Sandberg       0599 512886          plsandberg@gmail.com