Dit schooljaar is het project Kansen 4 kinderen (www.kansen4kinderen.nl) gestart. Ieder kind verdient het om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. DKC ’t Kompas en OBS J. Emmens werken nauw samen met diverse organisaties (Impuls, Attenta, GGD, Skid, enz) om dit voor elkaar te krijgen.

Sinds de zomer is er een kansencoach aan het schoolteam toegevoegd in de persoon van Helen Glastra.

Als kansencoach zal zij het schoolteam ondersteunen, maar ook ouders / verzorgers, bij de ontwikkeling van kind(eren). Zij kan bijvoorbeeld:

  • meekijken in de klas
  • meedenken over wat er nodig is voor een kind om zich prettig te voelen op school
  • betrekken van het bredere netwerk
  • meedenken wat de beste stappen kunnen zijn om te zetten als het gaat om de ontwikkeling van het kind.

Ieder kind een eerlijke kans door samenwerking en te delen wat werkt!