Van Gemeentebelangen ontvingen wij de volgende antwoorden. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook kijken op de website van de partij : Gemeentebelangen Aa en Hunze (gbaaenhunze.nl)

  • Waarom zouden we gaan stemmen voor de gemeenteraad ?

De gemeenteraad heeft invloed op besluiten van de gemeente. De raad beslist over plannen en regels over onderwerpen als bijvoorbeeld woningbouw, verkeer, onderwijs en afval. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van de gemeenteraad. Mensen die invloed hebben op besluiten van de gemeente. Stemmen voor de gemeenteraad is misschien wel de meest directe manier om mee te kunnen doen. Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die in uw gemeente worden gemaakt. Wij zeggen: doen!

  • Wat doet uw partij voor Aa en Hunze ?

Gemeentebelangen werkt aan het behoud of zelfs het vergroten van de leefbaarheid in onze gemeente. We vinden dat beleid vanuit de dorpen ontwikkeld moet worden. Bij het opstellen van beleid, moet veel meer gebruik gemaakt worden van de daar aanwezige kennis. De daar vertegenwoordigende organisaties en/of bewonersinitiatieven zouden een belangrijke rol moeten spelen.

  • Wat doet uw partij voor Gasselternijveen ?

Gemeentebelangen stimuleert ideeën om de inrichting van het dorp te verbeteren ter bevordering  van de leefbaarheid. Wij ondersteunen bijvoorbeeld van harte het idee uit de dorpsvisie om (een gedeelte van) de Vaart te heropenen.

  • Wat is uw standpunt wanneer het gaat over de energietransitie (en de gevolgen voor Gasselternijveen):

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat er in eerste instantie optimaal geïsoleerd wordt. Omdat Gasselternijveen het enige dorp is waar de aanleg van een warmtenet mogelijk lijkt, willen we dat de gemeente in goede samenspraak met de inwoners zich tot het uiterste inspant om die mogelijkheid te onderzoeken. Daarnaast vinden we dat de gemeente alle mogelijkheden om de energiearmoede tegen te gaan, moet benutten.

  • onderhoud van wegen en trottoirs:

Gemeentebelangen vindt het van groot belang dat de wegen en trottoirs in onze dorpen goed begaanbaar zijn  én goed onderhouden worden.

  • woningbouw in Gasselternijveen:

Gemeentebelangen ondersteunt de initiatieven van dorpscoöperatie de Brug In Gasselternijveen, zoals de plannen voor het oude gemeentehuis, het bouwen van woningen achter de kerk en het plaatsen van Tiny Houses. We vinden dat de gemeente veel meer haast moet maken bij de verwezenlijking van die plannen.