Bijeenkomst om een geliefde te herdenken

Voor iedereen die een dierbare aan de dood verloren heeft, wordt op 20 november 2022 in de kerk van de protestantse gemeente Gasselternijveen een herdenkingsdienst georganiseerd. Deze bijeenkomst geeft gelegenheid om stil te staan bij het verlies en de overledene in uw herinnering mee te dragen.

Er is in onze samenleving steeds meer behoefte aan het gezamenlijk herdenken van overledenen en het delen van verdriet en rouw. De protestantse gemeente Gasselternijveen nodigt u uit om aanwezig te zijn
in deze dienst.  In de dienst wordt specifiek bij hen stilgestaan die het afgelopen jaar zijn overleden.  Er wordt gezongen, gelezen en gebeden en er is gelegenheid om een kaars voor de overledene op te steken.

Iedereen die een dierbare aan de dood heeft verloren, onlangs of langer geleden, en het fijn vindt om daar in een ingetogen bijeenkomst bij stil te staan, is van harte welkom! De dienst begint om 10 uur en de voorganger is Henk Jumulet. Adres van de kerk:  Vaart 3, Gasselternijveen. Na de dienst is er koffie.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst worden de namen van overledenen genoemd. Wilt u dat de naam van degene die u dierbaar was en in het afgelopen jaar is overleden  wordt genoemd? Meld u dan aan bij Alie
Spijk, scriba@pkn-gasselternijveen.nl  ( graag voor 16 november).