Grote God

Wij mensen zijn verward door de gevolgen van de corona crisis. Dat onzichtbare virus ontwricht ons bestaan. Ons leven wankelt, hoe zal dit verder verlopen?

Wij danken U voor alles wat er beschikbaar is aan voedsel, aan omzien naar elkaar, aan zorg op allerlei fronten, aan technische middelen. Wilt u het werk van deze helpers en het gebruik van de hulpmiddelen zegenen?

Wij bidden voor wie angstig worden van de corona crisis. Angstig voor het leven. Angstig voor ziekte en dood. Wilt u ons troost en moed geven om te leven, ook in deze omstandigheden.

Wij bidden in het bijzonder voor de zieken en zoveel anderen die ons lief zijn. Omring hen met Uw nabijheid en geef hen -zo mogelijk- de kracht die nodig is.

Wij bidden voor de ouderen, voor hen die een zwakke gezondheid hebben, voor jonge mensen die zoeken naar de zin van het bestaan, voor allen die vastlopen in deze administratieve samenleving, moge hun uitzicht op het leven en hun hoop op geluk krachtig worden.

Goede God deze weken gedenken we het leven van Uw Zoon, onze Heer, die het lijden van ons mensen meedraagt en ons optilt zodat wij verder kunnen gaan.

Versterk in ons het vertrouwen, het geloof dat Hij ook ons wil dragen door de diepten van het bestaan.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen.


Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Gasselternijveen