Het idee van de dorpscoöperatie om iedereen te vragen hun straat en/of tuin in kerstsfeer te brengen, is een succes gebleken.

Er zijn maar liefst 16 straten die zich aangemeld hebben om voor één van de drie prijzen in aanmerking te komen. Daarnaast zijn er heel veel inwoners die zelf hun eigen huis en tuin prachtig versierd hebben.
Op dinsdagavond 21 december gaat een deskundige jury zich buigen over de vraag welke straten het mooist versierd zijn.

De jury, bestaande uit burgemeester Anno Wietze Hiemstra, Annet Lammersen, directeur van Impuls welzijnswerk en Henk Hoeve van de Dagwinkel, die rondgereden worden in de Spil-Express, hebben er een zware opgave aan.

De uitslag van de verkiezing is vanaf woensdag 22 december op het Dorpsportaal Gasselternijveen te zien in een filmpje dat van de jurering gemaakt wordt.

NB.: Op de foto staan de leden van de werkgroep. achterste rij  v.l.n.r.: Piet Wolters, Hans van der Burgh en Albert Koops voorste rij v.l.n.r.: Albert Hofman en Carla IJntema