Over enkele maanden is aan een groot deel van de Vaart een keur aan bloemen te bewonderen. Dorpscoöperatie de Brug vroeg hulp aan de gemeente Aa en Hunze die een subsidieplan hiervoor op de plank had liggen.

In dit projectplan werd aangegeven omwonenden bij het inzaaien en planten te betrekken. Een aantal mensen gaf gehoor aan deze oproep en dragen op deze manier bij aan de biodiversiteit in het dorp.

Het inzaaien begint bij de begraafplaats en gaat door tot het fietstunneltje vlak voor de Avebe-vestiging.

Piet Wolters en Kai Waterreus zijn bestuursleden van Dorpscoöperatie de Brug en spraken van een prachtig initiatief. “Zo komt ons dorp er nóg mooier uit te zien en in het kader van de vergroting van de biodiversiteit is dit natuurlijk geweldig. Mooi dat zoveel mensen willen meehelpen en we zijn de gemeente dankbaar voor de financiële steun.

De subsidie wordt uit de regeling ‘Vitaal platteland-dorpsinitiatieven’ betaald.